Výroba cukru

Postup výroby repného cukru

 

Spracovanie repy začína príjmom cukrovej repy a jej uskladnením na skládkach alebo hneď priamym spracovaním. Cukrová repa je dopravovaná repným čerpadlami na dva za sebou uložené lapače anorganických nečistôt (odkameňovače), po nich putuje repa na dva za sebou sa nachádzajúce lapače organických nečistôt (odburiňovače).

Takto očistená repa smeruje do práčky. Vypraná repa je dopravovaná dopravníkovým pásom na zásobníky vypranej repy a spúšťaná na tri rezačky, ktoré pracujú diskontinuálne, kvôli údržbe. Repa narezaná na sladké rezky určeného tvaru a prechádza do tzv. majčky (sparovák repných rezkov) a difúzera typu DC 12, v ktorých prebieha difúzia. Sacharóza aj s ostatnými rozpustnými látkami prejde do vodného roztoku, čím sa získa difúzna šťava. Difúzna šťava je epurovaná predčerením, následným dočerením a prvou saturáciou v dvoch veľkoobjemových nádržiach. Saturovaná šťava smeruje do dekantéra, po ktorom nasleduje filtrácia šťavy na filtroch.

Po filtrácii je šťava vedená na druhú saturáciu, po ktorej opäť nasleduje filtrácia. Po epurácii vzniká ľahká šťava. Ľahká šťava sa zahusťuje v odparke zloženej z ôsmich telies, potom sa podrobuje opakovanej odparovacej kryštalizácii za zníženého tlaku v troch druhoch varostrojov (tri pre A – produkt, dva pre medziproduktovú cukrovinu a dva pre zadinovú cukrovinu), čím sa získa heterogénna zmes kryštálov cukru a materského sirupu, tzv. cukrovina. Uvarená cukrovina sa následne spracováva v kryštalizátoroch, kde sacharóza ďalej kryštalizuje pri postupnom ochladzovaní cukroviny. Na oddelenie kryštálov a materského sirupu z vykryštalizovanej cukroviny sa využíva odstredivá sila v troch filtračných odstredivkách.

Z konečných operácií v rafinérii ešte nasleduje sušenie, triedenie, balenie a skladovanie cukru.

Korunný cukor
 
Viac o našom cukrovare a produktoch sa môžete dozvedieť na stránke www.korunnycukor.sk