Pestovateľské územie SLOVENSKÝCH CUKROVAROV, s.r.o.
Dipl. Ing. Adrián Šedivý, MAS
Riaditeľ agronomického úseku
Tel.: 00421 31 7884 133
Fax : 00421 31 7884 113
e-mail: adrian.sedivy@agrana.com
mobil : 0905 712 638
Ing. Ladislav Németh
Hlavný agronóm
e-mail: ladislav.nemeth@agrana.com
mobil: 0907 823 874
okres: Galanta, D. Streda, Komárno
Mária Pálová
Účtovník agronomického úseku
e-mail: maria.palova@agrana.com
mobil: 0905 306 608
Ing. Branislav Kulich
Agronóm
e-mail: branislav.kulich@agrana.com
mobil: 0907 823 875
okres: Nitra, Šaľa, Senica, Topoľčany, Zlaté Moravce
Ing. Miroslav Béreš
Agronóm
e-mail: miroslav.beres@agrana.com
mobil: 0915 864 187
okres: Levice, N. Zámky, Komárno, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Nitra
Ing. Dávid Chnápko
Agronóm
e-mail: david.chnapko@agrana.com
mobil: 0905 728 036
okres: Skalica, Trnava, Hlohovec, Piešťany