Štítnatec škvrnitý (C. nebulosa L.)

Anglický názov: beet tortois beetle

Výskyt: Na miestach zarastených mrlíkmi, láskavcami, labodami. Štítnatec má užitočný význam ako bioregulátor mrlíkov, ale môže škodiť aj na repe, ak dôjde k jeho premnoženiu.

Škody: Škodia predovšetkým larvy, ktoré potom prechádzajú z voľne rastúcich rastlín na repu. Najviac škodlivé sú dva posledné instary. Larvy spôsobujú požer podobný Mora gama, typickými prejavmi sú vyhryzené dierky na listoch.

Imága sú zelenohnedé alebo sú žltohnedo sfarbené. Povrch tela sa za živa trochu leskne(perleťový efekt). Čím sú starší, tým ich sfarbenie naberá tmavšie farby. Imága sú dlhé 5-7,5 mm. Spodná časť teľa je čierne sfarbená.

Štítnatec kanálikový (C.nobilis L.)

Anglický názov: gold striped tortois

Výskyt a škody sú totožné ako pri Štítnatcovi škvrnitom.

Imága sú dlhé 3,5 – 4,7 mm. Tykadlá ma na konci sfarbené do čierna . Spodná stranu tela má čiernu, rovnako ako aj hlavu, ktorá je skrytá pod svetlozeleným hrudným štítom.