Jablká

Požiadavky na kvalitu jabĺk:

• Dodávka je voľne ložená na sklápacích otvorených návesoch(nie vrecované alebo v debničkách!).

• Ložná plocha nesmie byť znečistená po preprave iných tovarov.

• Jablká bez príznakov hniloby, vykládka do 24 hodín po naložení.

• Dodávateľ ručí za dodržanie požiadaviek spracovateľa a za čistotu dopravného prostriedku.

• Spracovateľ prijíma reklamácie do 48 hodín od dodávky