cukrova repa

Cukrová repa

(lat. Beta vulgaris var. altissima) je dvojročná poľnohospodárska plodina z čeľade amarantovitých. Cukrová repa sa pestuje jeden rok a je radená medzi okopaniny.  V prvom roku vegetácie vytvára buľvu a listovú ružicu. Prevažná časť zbieranej masy (cca 80%) je ukrytá pod zemou vo forme zásobného koreňa, tzv. buľvy. Listy vyrastajúce z buľvy sa nazývajú chrást. V automatizovanom zbere sa chrást rozreže a rozmetá spať na pôdu do ktorej sa zapracuje. Zozbierané buľvy sa využívajú v cukrovarníckom priemysle na výrobu cukru(sacharózy). V podmienkach mierneho pásma je jediná plodina, ktorá je svojím postavením určená na výrobu cukru. 

Z 100t cukrovej repy vyrobíme približne:     13,5 t cukru, 24 t rezkov, 4 t melasy, 5 t saturačných kalov.