Poškodenie c. repy
Poškodenie c. repy
Poškodenie c. repy
Poškodenie c. repy

Hlodavci

Hlodavci predstavujú nebezpečenstvo pre pestovateľa hlavne v rokoch, keď dôjde k nich premnoženiu. Zvýšený výskyt môže spôsobiť nemalé škody na poraste.  Ochrana pomocou chemických prípravkov je náročná nielen ekonomicky, ale aj z hľadiska načasovania správnej aplikácie.
Dôkladná agrotechnika(hlboká orba, odstránenie pozberových zvyškov, rýchla podmienka..) je jedným z najúčinnejších opatrení v boji proti hlodavcom.
Je veľmi dôležité mať na zreteli, že chemické látky na znižovanie populácie hlodavcov sú veľmi nebezpečné pre ďalšie živočíchy!