Rýhonosec
Rýhonosec
Rýhonosec
Rýhonosec
Rýhonosec

Rýhonosec repový (bothynoderes pucntiventris)

Anglický názov : beetroot weevil

Výskyt : Hlavne v teplejších južných častiach Slovenska. Najväčšie škody spôsobuje cez suchú a teplú jar.

Škody : Požiera mladé listy vzchádzajúcich rastlín, ale aj v neskorších štádiách (3-4 pár listov) spôsobuje nemalé škody svojím vyžieraním buliev. Zo všetkých nosatcov spôsobuje najväčšie škody, lebo je najžravejší.

Imága sú dlhé 10-16 mm. Prezimujú väčšinou na starých repných skládkach. Odporúča sa vysievať repu v dostatočnej izolácii od starých skládok. Tým sa obmedzí ich prechod na vzchádzajúce rastliny. Chrobáky migrujú vo viacerých fázach v závislosti od hĺbky miesta prezimovania v pôde. Ak teplota pôdy 5 – 10 mm dosahuje teplotu okolo 7 °C začínajú opúšťať zimoviská. Na jeseň je možné zistiť prah škodlivosti(od 0,5 – 1 imág na m2). Ak je populačná hustota väčšia, treba sa pripraviť na jarnú aplikáciu insekticídov.

Lalokonosec libečkový(Otiorhynchus ligustici)

Nosánik ligurčekový (Otiorhynchus ligustici)

Anglický názov : alfalfa snout beetle

Výskyt : Vyskytujú sa vo väčšine repárskych oblastiach hlavne v teplom a suchom ročníku.

Škody :  Poškodzuje mladú repu, ale aj iné druhy rastlín svojími požerkami.

Dlhánik burinový

Dlhánik burinový (Tanymecus palliatus)

Anglický názov : beet leaf weevil

Výskyt : Vyskytuje sa spomedzi ostatných rýhonoscov najčastejšie, ale nie tak často ako Dlhánik burinový a Rýhonosec repný. Domov sú mu väčšinov buriny, ale pri premnožení prechádza aj na repu.

Škody : Menej žravý ako rýhonosec repový ale pri premnožení dokáže spôsobiť škody na mladých vzchádzajúcich repách.

Imága sú dlhé 8 - 12