Larva motýla
Larva vo vyhryzenej časti lista
Larva mora gama
Larva - vedľa svojich exkrementov
MORA GAMA - motýl

Mora gama (Autographa gamma L.)

Anglický názov: Silver Y

Výskyt: Vyskytuje sa vo všetkých oblastiach pestovania cukrovej repy. V porastoch ju môžeme nájsť od mája do jesene, pričom skoro pravidelne pozorujeme až  3 generácie za rok. Najviac škodlivá býva druhá a tretia generácia.

Škody: Larvy svojim vyhrýzaním vytvárajú diery na listovej ploche. Na cukrovej repe škodia až pri premnožení, kedy môže dôjsť k holožeru(strata listovej plochy).

Imága: Larvy motýľa sú zelené. Typickým znakom na húseniciach sú biele pruhy po celom tele. Od hlavy sa ich telo rozširuje. Môžu dorásť do dĺžky až 40 mm. Motýle majú hnedo tmavé predné krídla, s typickým poznávacím znakom(znak je svetlej farby) v strednej časti krídla v tvare gréckeho písmena γ.