Príznaky napadnutia
Usychanie listovej plohcy
Spodná strany listu
Roztočec
Roztočec

Roztočec chmelový (Tetranychus urticae)

Anglický názov: Spider mite

Výskyt: Roztočec chmeľový je polyfág, môže sa vyvíjať na viac ako 200 druhoch rastlín. Vyskytuje sa vo všetkých pestovateľských oblastiach. Migrujú po zemi, keďže tento druh nevie lietať. Optimálne podmienky pre tento druh sú vysoké teploty medzi 29 až 31°C a nízka relatívna vlhkosť vzduchu (35 - 55%).

Škody: Spočiatku sa napadnutie prejavuje nenápadne a škodca je ťažko viditeľný. V neskorších štádiách napadnutia je poznávacím znamením sieť jemných pavučiniek, ktoré im uľahčujú pohyb po rastline. Tieto roztoče sa živia nasávaním na spodnej strane listov, čo spôsobuje ich žltnutie a predčasné opadávanie. Vyhľadávajú suché a teplé prostredie, ktoré im umožňuje neuveriteľne rýchlo sa rozmnožovať. Jediná oplodnená samička môže v ideálnych podmienkach za mesiac spôsobiť nárast obrovský populácie a spôsobiť veľkú stratu na úrode. 

Imága:  Telo je menšie ako milimeter vajcovitého tvaru. Dospelý jedinec má 8 končatín, na zadnej časti tela má bielu farbu s dvoma tmavými škvrnami. Počas jesenného obdobia sa zvyknú sfarbiť do svetlo červena.