Spála repná

 

Jedna z najrozšírenejších chorôb vzchádzajúcich rastlín je komplex pôdnych húb „spála repná“. Najväčším zastúpením húb sú tieto pôdne patogény: Pythium ultimum, Aphanomyces cochlioides, Rhizoctonia solani a Phoma betae. Tento komplex je známy aj u iných plodinách, nielen pri cukrovej repe nazývané aj „padanie klíčiacich rastlín“ a pod. Základné a prvé príznaky sú viditeľné od fázy vzchádzania a typickým prejavom je zastavenie rastu, depresia rastová, usychanie a vädnutie rastlín, či už postupné alebo náhle odumretie rastlín do fázy 4 pravých listov. Ak opatrne vytiahneme rastlinku z pôdy na hypokotyle sú viditeľné znaky po napadnutí tzv. „zaškrtenie“. Po napadnutí sa naruší alebo preruší tok asimilátov a živín a tým rastlinka postupne odumiera. V skorých vývinových štádiách je veľmi obtiažne určiť o ktorú hubu ide a ktorá je vlastne primárnym pôvodcom napadnutia.  Týmto druhom  chorôb a ich predchádzaniu treba dbať na dosiahnutie optimálnych pôdnych podmienok ako(zabrániť utuženiu pôdy, minimalizovať pôdny prísušok, zabrániť nedostatku pôdneho vzduchu), tak isto je dôležité PH pôdy a minimalizovať herbicídny stres.