kal

Saturačný kal - Kalkon - VH 

Je výborným, lacným, dobre skladovateľným, pre pestovateľov cukrovej repy dostupným hnojivom, ktoré má mnoho pozitívnych vlastností. Saturačné kaly nielenže obsahujú základné prvky pre výživu rastlín, ale zvyšujú dostupnosť niektorých z nich v pôde a majú blahodárny vplyv na pôdnu štruktúru. Množstvo dusíka, ktoré pochádza z 1 t hnojenia s Kalkonom - VH sa rovná 1,6 kg N efektívne využitého za rok podľa dlhodobých výsledkov výskumu. 

Silné stránky Kalkonu– VH 

• Je ľahko manipulovateľný a dobre zapracovateľný do pôdy

• Má schopnosť zlepšovať štruktúru pôdy a znižuje riziko erózie

• Zvyšuje aktivitu pôdnych baktérií

• Reguluje pH pôdy

• Zlepšuje sa dostupnosť živín

• Pozitívne ovplyvňuje zhutnenie pôdy po intenzívnom použití strojov na poli

• Podporuje vysokú stabilitu pôdnych štruktúr a zlepšuje hospodárenie vodou a prevzdušňuje profil (vylepšuje pomery pôdneho vzduchu a pôdnej vody)

• Navyše s Kalkonom –VH sa živiny dostávajú späť do pôdy 

Kalkon – VH 

je predovšetkým vápenaté hnojivo vhodné pre všetky plodiny na ornej pôde a pastviny. Ale to tiež obsahuje malé množstvo dusíka a fosforu, ktoré by sme mali zohľadniť pri racionálnej výžive za obdobie. Stabilizácia priaznivých hodnôt pôdnej reakcie je jedným z predpokladov stability pôdy a následne produkčnej funkcie pôdy - úrod poľných plodín. V tejto súvislosti treba poznamenať, že tendencia okysličovania najmä nekarbonátových pôd je stále aktuálna a to v dôsledku okysličovania atmosférických zrážok nielen vzdušným oxidom uhličitým, ale aj emisiami oxidu siričitého a oxidov dusíka. Okysľujúci účinok na pôdu majú aj výlučky koreňového systému plodín, fyziologicky pôsobiace priemyselné hnojivá ako aj skutočnosť‘, že vápnik a horčík v kombinovaných priemyselných hnojivách chýba resp. ich obsah je nedostatočný. Doporučená dávka saturačného kalu je 10 t/ha, na ľahších pôdach 6 t/ha. 

Výroba 

Kalkon – VH je vápenaté hnojivo zo spracovania cukrovej repy a to nasledovne:

Difúzna šťava obsahuje okrem cukru aj iné zlúčeniny a nečistoty, ktoré je potrebné odstrániť. Prvým stupňom čistenia difúznej šťavy je pridávanie vápenného mlieka – čerenie. Čerená šťava sa potom nasycuje saturačným plynom (ktorý obsahuje najmä oxid uhličitý) – I. saturácia. Saturačný plyn vápenným mliekom vytvoria zrazeninu – saturačný kal, ktorý sa oddeľuje v dekantéroch a lisuje na membránových lisoch. Číry podiel sa ešte raz saturuje (II. Saturácia) a vyčistené šťava, ktorá sa získa po následnej filtrácií sa nazýva ľahká šťava. Vápno a saturačný plyn sa vyrábajú vo vápenke rozkladom vápenca. Získané pálené vápno sa hasí vodou na vápenné mlieko. Výroba krmív a hnojív v spoločnosti Slovenské Cukrovary s. r. o. podliehajú prísnej kontrole ako u potravín na báze ISO 9001 : 2009. Táto norma zabezpečuje optimálny chod procesov tak, že naše výrobky spĺňajú najprísnejšie kritériá kvality.