Rezky

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. predavajú vysladené lisované cukrovarnicke rezky, ktoré získavame pri výrobe cukru z cukrovej repy. Dodanú cukrovú repu po očistení porežeme na rezačkách na rezky. Horúcou vodou sa uvoľní cukor z porezanej cukrovej repy. Oddelenie cukru od rezkov sa robí v extraktore. Časť šťavy (cukru) sa oddelí od rezkov lisovaním. Naša spoločnosť produkuje vylisované vysladené rezky s obsahom sušiny 20 – 22% . Z rezkolisov sa rezky dopravujú dopravným pásom na úložisko rezkov. Z úložiska rezkov, tieto priebežne nakladáme nakladačom do kamionov, ktoré nám dovážaju repu od pestovateľov, resp. od vozidiel iných odberateľov.

Lisované rezky su vedľajším produktom spracovania cukrovej repy. Je to čisté dietetické energeticky bohaté krmivo pre hovädzí dobytok, ošípané, ovce. Pestovateľ vyprodukovaním cukrovej repy získa financie z tržnej plodiny a zároveň nahrádza plochy krmovín.

Technická špecifikácia

Zloženie na 1kg pri sušine ......................................................................................22%

Vlákninu .................................................................................................................210 g

Proteiny ..................................................................................................................110 g

Bezdusíkaté látky ...................................................................................................600 g

Vápnik ......................................................................................................................11 g

Fosfor .......................................................................................................................0,9 g

Vysladené sušené rezky peletované

Vysladené cukrovarnícke rezky sušené peletované su ten istý vedľajší produkt spracovania cukrovej repy, len pre lepšiu skladovatelnosť sa sušia a peletujú. Ideálna sušina rezkov pre sušenie je 28% a viac. Je to proces energeticky naročný, ale má rad výhod :
• zníženie objemovej hmotnosti

• skladnosť

• využite odpadového tepla z výrobnych závodov, čo znižuje náklady na vyrobny proces

Vysladené cukrovarnícke rezky

Repné sušené rezky             bez melasy           s melasou

peletované

Nutričné parametre

Sušina                                   90%                       91%

Cukor                                     5,7%                     12,0%

Bielkoviny                              9,2%                      9,5%

Tuky                                      1,1%                       0,8%

Vlaknina                                16,1%                    14,3%

Popoloviny                             7,9%                      9,3%

Bezdusikate latky                  58,2%                    57,3%

Kvantitatívne prvky

Vápnik                                   0,9%                       0,8%

Fosfor                                    0,1%                       0,6%

Horčik                                    0,6%                       1,6%

Sodik                                     0,1%                       0,5%

Kŕmne hodnoty                     MJ/kg                      MJ/kg

pre dojnice                            7,2                            6,6