Buriny

Herbicídna ochranacukrovej repy je ekonomicky nákladná operácia a jej bezchybné zvládnutie si vyžaduje správne načasovanie aplikácie podľa rastovej fázy cukrovej repy a aj rastovej fázy samotných burín.
Pre optimalizáciu aplikácií, je potrebné poznať spektrum burín, ktoré chceme cielene likvidovať.