Samček
Samička
Samček a samička
Samček
Samička

Muchnica

(Bibio hortulanus L)

Muchnica záhradná sa vyskytuje vo všetkých pestovateľských regiónoch. Jej výskyt je badateľný pri premnožení, čo môže spôsobovať nekvalitne zaoraný maštaľný hnoj, alebo veľa pozberových zvyškov z predplodiny. Tieto muchy dlhé asi 1 cm sú malátne a pomalé. Typická farba tela samičiek je červená, samček je čiernej farby. Väčšinou lietajú počas mesiacov apríl a máj. Pri premnožení dokážu larvy muchnice požerom korienkov poškodiť aj celú mladú rastlinku cukrovej repy. Škodlivosť je na nízkej hranici a hlavne pri kvalitnej agrotechnike sa stáva hospodársky nevýznamným škodcom.