Cukrová repa pre svojú dlhú vegetačnú dobu je známa širokým spektrom živočíšnych škodcov, ktorí dokážu spôsobiť značné škody na poraste a tak isto je aj hostiteľskou rastlinou viacerých hospodársky menej významných škodcov. Meniaci sa systém pestovania, napredovanie šľachtenia odrôd a aj meniace sa klimatické podmienky nám naznačujú, že škodlivosť niektorých škodcov sa počas posledných rokov mení. Najčastejšími škodcami cukrovej repy sú: atomária repová, skočky, háďatko repné, vošky, nosatci, kvetárka repová, drôtovce, motýle a ďalší. Aj keď systém morenia osiva v skorých štádiách rastu repu chráni, ale tak ako sa vyvíja aj ochrana rastlín aj živočíšny škodcovia sa vedia prispôsobiť a vyvíjať sa. Preto je dobré poznať škodcov a vedieť ako ich eliminovať a včasným zásahom predísť poškodeniam porastu.