Plečkovanie
Plečkovanie porastu
Plečkovanie
Plečka
Poplečkovaný porast

Plečkovanie

 Technológia pestovania repy cukrovej prešla dlhým vývojom. S nástupom širokého spektra herbicídov sa ustúpilo aj vzhľadom k vyšľachteniu jednoklíčkového osiva od pôvodných technológií pestovania. V súčasnosti aj vďaka novým pohľadom na situáciu v rastlinnej výrobe prichádza k novému pohľadu na plečkovanie. Požiadavky kladené na pestovateľov repy cukrovej aj s ohľadom na životné prostredie spôsobujú renesanciu plečkovania. Plečkovanie ako také predstavuje radu výhod ekonomických, biologických a environmentálnych.

 Ekonomické výhody

  • Každé plečkovanie má hodnotu jednej závlahovej dávky
  • Pásové postrekovače na plečkách znižujú spotrebu herbicídov o 1/3 až 1/2.
  • Zníženie počtu prejazdov – zníženie spotreby PHM

 Biologické výhody

  • Ničenie burín vo všetkých rastových štádiách
  • Zvýšenie biologickej aktivity pôdy
  • Likvidácia pôdneho prísušku

Environmentálne výhody

  • Zníženie množstva herbicídov má kladný vplyv na životné prostredie
  • Zvyšuje odolnosť voči vodnej erózii
  • Znižuje spotrebu hnojív z dôvodu cielenej aplikácie.