IMG_6404
IMG_6406
IMG_6408
IMG_6411
IMG_6416
Bakteriálna škvrnitosť
Bakteriálna škvrnitosť
Bakteriálna škvrnitosť
Bakteriálna škvrnitosť
Bakteriálna škvrnitosť

Bakteriálna škvrnitosť repy

Baktérie napádajú repu obvykle ak bolo predtým poškodené listové pletivo biotickými alebo abiotickými faktormi (krupobitie, škodcovia a pod.). Zvyčajne sa choroba prejavuje počas daždivých, vlhkých a chladných období. Škvrny sú nepravidelného tvaru a veľkosti. Je veľmi ľahké si ju pomýliť s chorobami Beticola(Cerkosporióza, Ramulária). Pri silnejšom napadnutí začínajú nekrotizovať okraje listovej plochy a aj listová žilnatina. Škvrny sú v strede sivé až svetlo hnedé. Šírenie je dá sa povedať priamo úmerné počasiu. Pri teplých a slnečných dňoch sa bakteriálna škvrnitosť úplne zastavuje a symptómy ustupujú. Hospodárske škody choroba veľmi nespôsobuje, ale je dôležité ju vedieť rozpoznať kvôli zameneniu s ďalšími chorobami. Choroba sa môže vyskytovať vo všetkých pestovateľských regiónoch.