Logo

Projekt „MONT BLANC“

 Ciele projektu:

 • Zvýšiť úrodu a zabezpečiť dostatok suroviny
 • Zamerať sa na pestovateľov s perspektívou rozvoja
 • Cielená stratégia poradenstva
 • Pokračovať v kompetentnom poradenstve  
 • Systematizácia práce poradenstva  
 • Zvýšiť efektivitu práce

Témy pre poradenstvo:

 • Sejba a sejacie ústrojenstvo
 • Zber cukrovej repy
 • Chemická ochrana
 • Výživa a hnojenie
 • Skladovanie a dočisťovanie
 • Pokusníctvo
 • Demo farmy
 • Deň poľa
Projekt Mont Blanc
Cukrová repa
Témy projektu
cieľ.