Napadnutie porastu
Detail
Poškodený porast
Detail
Poškodenie porastu

Cerkospora beticola

 

Huba je rozšírená vo všetkých oblastiach pestovania. Prvé príznaky sa objavia v mesiacoch jún až júl na starších listoch. Huba najviac napáda vonkajšie listy, kde sa tvoria oválne škvrny veľkosti 2 – 3 mm, spočiatku tmavohnedé, neskoršie  stred škvŕn bledne a je lemovaný fialovočervenou až hnedou obrubou. Škvrny pri silnom infekčnom tlaku splývajú, listy postupne odumierajú. Pri silnom napadnutí a rýchlom odumieraní listov, cukrová repa retrovegetuje(vytváranie nových listov) a tým spôsobuje nemalé škody na poraste. Vývoj huby je podmienený teplotami 20 –25 oC a relatívnou vzdušnou vlhkosťou nad 95%. Preto sú prvé príznaky zisťované v oblasti vodných zdrojov, v dolinách s malou výmenou vzduchu a v hustých porastoch. Odtiaľ sa šíri vetrom na okolité parcely repy cukrovej. Cerkospóra môže v pôde pretrvávať na infikovaných zbytkoch listov i viac rokov. Spôsobuje škody viac ako 25% na úrode koreňa a 1 – 2 % cukornatosti.