Zber cukrovej repy si naši pestovatelia zabezpečujú najčastejšie pomocou 6 riadkových vyorávacích strojov. Je to jednofázový zber cukrovej repy, pri ktorom sú repné listy rozmetané po poli. Zapravenie pozberových zvyškov je prínosom pre farmára v obohatení pôdy o živiny, ktoré repné listy ponúkajú. Repný vyorávač cukrovú repu oreže, vyorie a uloží na vopred určené miesta tzv. „skládky“.

Vyorávače
Ukladanie repy na skládku

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. zabezpečujú od roku 2005 prepravu cukrovej repy zo vzdialenejších oblastí svojho regiónu železničnou kontajnerovou prepravou. Do roku 2009 sme používali kontajnery firmy OKD, ktorých je na trhu nedostatok. Z dôvodu nedostatku tohto typu kontajnerov sa Slovenské cukrovary, s.r.o. rozhodli pre spoluprácu s firmou Innofreight. Firma Innofreight zabezpečí dostatočný počet prepravných kontajnerov tak, aby sme prepravili počas kampane požadované množstvo základnej suroviny. Každý vlak ktorý tvorí 20 špeciálnych železničných vagónov na ktorých je už spomínaných 60 kontajnerov prepraví do cukrovaru okolo 1100 t cukrovej repy. Cukrová repa, ktorá je pripravená u pestovateľa na prípravných miestach je nakladaná dočisťovacími zariadeniami na nákladné vozidlá a tie ju prepravujú na železničnú stanicu kde sa vyloží a je opätovne nakladaná do pripravených kontajnerov. Tento druh prepravy je ekologický a aj týmto spôsobom sa snažíme prihliadať na životné prostredie, ktoré je pre nás dôležitým bodom.

Vykládka

Zvoz z okolia fabriky sa zabezpečuje pomocou kamiónovej dopravy. Počas repnej kampane je možné na cestách stretávať množstvo kamiónov, ktoré zabezpečujú dostatočnú zásobu repy pre našu fabriku a tým umožňujú jej plynulý chod.

 

Cukrová repa, ktorá prichádza do fabriky, či už kamiónovou dopravou alebo železnicou je už predčistená dočisťovacími zariadeniami. Z prípravných miest je do valníkov nakladaná pomocou dočisťovacím strojov, ktoré vykonávajú prvotné čistenie cukrovej repy priamo na skládke u pestovateľa a tým sa obmedzuje prepravovanie nečistôt.

Nakladanie
Dočisťovací stroj

Dôležité je zvládnutie správneho výberu miesta pre skládku cukrovej repy(bezproblémový prístup techniky na dočistenie a odvoz) a samozrejme aj jej uloženie, ktoré podlieha parametrom podľa typu dočisťovacieho zariadenia.

Prípravné miesta