Komodity

Argumenty pre spoluprácu so SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.:

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o. nie sú obchodníkom s komoditami a preto neprofitujú na sprostredkovaní obchodu čím nenavršujú cenu komodity


  • Akceptujú možnosť platby za vstupy komoditou
  • Zmluvná garancia odberu kontrahovaných množstiev
  • Dlhodobá zmluvná spolupráca
  • Zaujímavá trhová cena v závislosti od vzdialenosti k hraniciam s Rakúskom