Začiatok napadnutia
Napadnutý list
Múčnatka
Napadnutý list
Napadnutý list

Múčnatka (Erysiphe Betae)

 

Choroba napáda rastlinu od začiatku júla až do jesene(optimálna teplota okolo 20°C). Pri silnom napadnutí môže dôjsť k zasychaniu listovej plochy. Výrazné škody môže spôsobiť  v suchých, teplých oblastiach, kde škodí predovšetkým v zablokovaní asimilačnej plochy listov. Repa sa dokáže brániť vytvorením tzv. “kožovitých listov“, ale tam dochádza k obmedzeniu fotosyntézy a rastliny rýchlejšie zhadzujú listy. Typickými prejavmi múčnatky je belavý povlak najbežnejšie na listoch, ale aj na stonkách, ktorý sa postupne rozširuje až zaberie celý listový aparát.  V neskorších fázach choroby sa objavujú na povlakoch čierne bodky tzv. “kleistothéciá“. K najväčším stratám dochádza pri tvorbe cukru.  Koncom júla a začiatkom augusta, ak máme porast napadnutý, tak treba zvážiť fungicídny zásah.