Poškodenie listovej plochy

Alternáriová škvrnitosť repy (Alternaria alternata)

 

Výskyt tohto druhu ochorenia je zriedkavý, ale vyskytnúť sa môže v každej pestovateľskej oblasti. Počas leta sa môžu vyskytnúť na okrajoch starších listoch cukrovej repy tmavo – hnedé nekrotické škvrny. Spôsobuje to polyfágna huba Alternaria  alternata. Jeho škodlivosť je zatiaľ evidovaná ako hospodársky nevýznamná.  Škody ale môže spôsobiť ak sú rastliny už napadnuté  buď vírusom (BMYV), škodcami, boli poškodené ľadovcom a pod. Pri takýchto podmienkach dokáže spôsobiť vážne poškodenie listovej plochy.