Viditeľné poškodenie porastu
Uschnuté spodné listy
Napdnutá repa
Repa prestáva príjímať živiny
Koreň repy je gumený
Hniloba koreňa
Hniloba koreňa
Hniloba koreňov
Napadnutý koreň Rhizoctoniou S.
Napadnutá repa hnilobou

Rhizoctonia Solani

Rhizoctonia solani je pôdny patogén, ktorý sa môže vyskytovať v pestovateľských regiónoch Slovenska. Táto huba(patogén) má veľmi veľký okruh hostiteľských rastlín, ktorých je viac ako 200 druhov. Rhizoctonia solani sa môže vyskytovať v skorých fázach rastu cukrovej repy ako „spála cukrovej repy“. Napáda koreň aj hypokotyl mladej repy a spôsobuje jej úhyn. V starších štádiách repy sa huba prejavuje postemergentným vädnutím, hnilobou koreňa a koreňového systému. Listová plocha usychá, listy zostávajú ležať na povrchu pôdy pripomínajúce hviezdu. Na koreni sú viditeľné praskliny, ktoré spôsobujú suchú hnilobu.  V osevnom postupe s vyšším zastúpením kukurice sa zvyšuje riziko poškodenia porastu(huba môže prežívať na rastlinných zbytkoch po kukurici). Optimálne teplotné podmienky  pre rozšírenie patogéna sú nad 15 °C. V niektorých prípadoch sa v neskorších štádiach napadnutia môžu prejaviť spolu viaceré patogény Rhizoctonia + Fusarium spp. a Verticillium spp. Odporúča sa predĺžiť časové odstupy pestovania cukrovej repy, správna voľba predplodiny, vyvážené hnojenie a samotný výber odrody. Cukrová repy poškodená hnilobou výrazne znižuje dobu skladovateľnosti na skládke bez straty technologickej kvality.

Viditeľné poškodenie porastu
Repa neprijíma živiny-vysychá
Spodné listy odchádzajú
Spodné uschnuté listy sa držia na repe
Počiatočné napadnutie
Postupné napadnutie koreňov
Napadnutá repa
Koreňomorka fialová
Štádiá napadnutia koreňov
Poškodený koreň

Rhizoctonia violacela

Koreňomorka fialová (Rhizoctonia crocorum)

Tento patogén napáda cukrovú repu v neskorších štádiách rastu. Počas vegetácie je typickým prejavom červeno –fialové sfarbenie repnej buľvy. Pri vysokých letných teplotách a tropických nociach, repa stráca turgor a začína vädnúť. Vyskytuje sa v ohniskách, ale v poslednej dobe jej výskyt je možné nájsť na celých parceliach. Z hľadiska škodlivosti, podobne ako R. solani je choroba nebezpečná a straty na efektívnosti pestovania sú vysoké. Väčšinou, je napadnutá špička koreňa, čo si často môžeme všimnúť až pri vyorávaní a ukladaní repy na skládku. Koreň cukrovej repy je mäkký, gumovitý a sfarbený do fialova. Choroba sa dokáže v skládke rýchlo prenášať na zdravú repu a spôsobuje stratu kvality cukrovej repy. Pri výskyte choroby je potrebné vysievať toleratné odrody! Dodržiavanie min. 4 ročného osevného postupu, správna agrotechnika, vyvážené PH pôdy, udržiavanie porastu bez burín, znižuje výskyt tejto rozširujúcej sa choroby  v pestovateľských regiónoch Slovenska.