Pšenica-Kukurica
Pšenica:
Hektolitrová váha 72kg/hl – tolerovaná hranica 69kg/hl
(do 69kg/hl zrážka z ceny, pod 62kg/hl bude tovar vratený dodávateľovi)
Vlhkosť 14,5% - tolerovaná hranica 16% (14,6 – 16% korekcia ceny, nad 16% vrátenie dodávateľovi)
Cudzie prímesy max. 1%
Zlomky a mechanicky poškodené zrno max.10%
Fuzáriami napadnuté zrno max.1%
Lepok 15,5%

Kukurica:
Nie GMO
Bez živych škodcov
Vlhkosť do 14% *
Tolerovaný obsah cudzích primesí 5%**
Tolerovaný obsah zlomkov a teplom poškodenych zŕn 10%**
Obsah škrobu:
Minimálne 62% na BioEtanol***
Nad 70% (na škrob)
Tolerovaný obsah
toxínov: DON 1750ppb
ZEA 100ppb
Aflatoxíny: 50,00ppb (na Bioetanol) 3,00ppb(na škrob)