Porast cukrovej repy

Cukrová repa patrí medzi plodiny, ktoré majú koreň / buľvu/ ako základný orgán akumulácie asimilátov a transportu vody a živín . Preto musia byť vytvorené optimálne podmienky pre jeho tvorbu a vývoj. Z toho vyplýva, že cukrová repa si vyžaduje spracovanie pôdy minimálne do 18 cm/neutužené pôdy, vyšší obsah humusu/ ideálne do 25/30/cm/.

Koncepcia spracovania pôdy pod cukrovú repu by mala byť nasledovná

1, Podmietka za účelom rovnomerného rozmiestnenia slamy po poli a zapracovania do pôdy + ošetrenie povrchu valcom.Ak je viac slamy treba zvoliť systém dvoch podmietok po sebe / podľa vzchádzania výdrolu a vlahových pomerov/

2, cca.za 14-21 dní hlbšie kultivácia 12- 18 cm za účelom dôkladného premiešanie slamy v celom profile pôdy + ošetrenie valcom/ na každú 1t úrody slamy 2cm hĺbky, napr.5t slamy = 10 cm hĺbka podmietky/

3, orba alebo hĺbkové kyprenie minimálne do 18 cm , najlepšie do 24 cm

4, urovnanie povrchu brázdy bezpodmienečne na jeseň
- účelom nie je vytvoriť jemnú predsejbovú štruktúru ale zarovnať na poli nerovnosti, aby sme na jar boli schopný pole pripraviť jedným pojazdom + následne zasiať/ ideálne je agregácia hnojenie + príprava + sejba v jednej operácii/

V rámci koncepcie spracovania pôdy, hlavne pri ponechaní slamy na povrch po zbere predplodiny, by som chcel ešte raz zdôrazniť, že manažment zapravenia slamy do pôdy zohráva dôležitú úlohu :

1.pri rozklade slamy/ negatívny efekt imobilizácie dusíka v jarnom období /
2. pri vytvorení správneho vodno-vzdušného režimu v pôde/ vychádzanie a následný príjem vody koreňom rastlín cukrovej repy/

Ďalšou nevyhnutnou súčasťou technológie spracovania pôdy je používanie dvojmontáží na oboch nápravách traktorov a v neposlednom rade správne zvolený tlak v pneumatikách, ktorý má byť pri prácach na poli 0,6-1 baru./ hlavne ak sú vlhkejšie podmienky a pri jarných prácach. Podobný princíp platí pre všetky mechanizmy pohybujúce sa po poli/ sejačka alebo náradie na prípravu pôdy/.