Melasa

SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o ponúkajú celoročne melasu na kŕmenie hospodárskych zvierat.

Sortiment:

Melasa štandard
Neriedená cukrovarská melasa zo spracovania cukrovej repy

• Polarizácia (obsah sacharózy) nad 50 %

• Obsah sušiny nad 75 %

• pH od 7,2

Tento typ melasy je vhodný na priame skrmovanie a uskladnenie v tankoch s vačšim objemom. Preprava autocisternami.

MelaFeed riedená melasa homogenizovaná na obsah sušiny 75%

• polarizácia od 42%

• pH nad 7,0

Melafeed je vhodný na priame skrmovanie a uskladnenie v menšich mobilných nádobách

– výhodné pre farmy bez skladovacej kapacity na hustú melasu. Tento typ melasy je tiež v ponuke v IBC kontajneroch s objemom 1000l, ktoré su dodavané výmenným systémom pri nastavení periodickej spotreby u odberateľa – optimálne tyždenne, pri malom množstve mesačne. Na udržanie viskozity v zimných mesiacoch su k dispozicií elektrické vyhrievacie plašte na jednotlivé IBC kontajnery.

Doba použiteľnosti:  

Pri skladovaní melasy v uzavretých nádržiach bez priameho slnečného žiarenia a pH nad 7,0 aby nedochádzalo ku kvaseniu, je doba použiteľnosti melasy (štandard aj Melafeed) do 6 mesiacov bez zmeny vlastnosti a výživovej hodnoty. Z melasy sa pri dlhšom skladovani vylučuje cukor, ktorý ostáva na spodku nádoby.

IBC kontajner
Nakládka
Preprava kontajnerov