Výskumná činnosť :

V kooperácii :

  • s SPU Nitra
  • s ÚKSÚP-Veľké Ripňany, Želiezovce   

Naše pokusníctvo:

Lokalita: Selice

V kooperácii s Agro Divízia Selice, kde aj každoročne organizujeme spoločné stretnutie s pestovateľmi pod názvom „Deň repy“. Pri tejto príležitosti sú predstavené všetky druhy pokusov a pestovatelia majú priamy kontakt s predstavovanou problematikou.

Maloparcelné pokusy:  

- Odrodové pokusy
- Moridlá
- Pesticídne varianty
- Demo pokus

  
Striekanie pokusov
Odrodové pokusy