Osivo
Detail osiva

Pre optimalizáciu vzchádzania(rýchlosť, rovnomernosť) cukrovej repy sa stále viac využíva nová technológia  aktivácie osiva. Táto technológia prebudí tzv. "naštartuje" osivo už vo výrobnom závode. Pri dostatočnej teplote a pôdnej vlahe úrýchlime vzchádzanie cukrovej repy, čo nám znižuje možnosť negatívneho vplyvu biotických a abiotických  faktorov.

Vzhľadom k tomu, že obrusované ani geneticky jednoklíčne semená svojim tvarom nie sú vhodné k priamemu výsevu, dochádza k priemyselnej úprave do tvaru guľôčok. Osivo je upravované obaľovaním tzv. inkrustáciou semien za pridávania zmesí podporujúcich rast a ochranu semien.