Napadnutá repa
Napadnutá repa
Poškodená repa
Poškodená repa
Sekundárne prejavy choroby

Aphanomyces cochlioides

 

Táto huba sa vyskytuje vo všetkých oblastiach pestovania, ale hlavne v miernejších a chladnejších pestovateľských pásmach. Vyskytuje sa aj  počas teplých, ale hlavne v ročníku so silnými zrážkami a to počas celej vegetácie.. Chladná a mokrá jar je ideálna pre rozmnožovanie a napadanie porastou už v skorých štádiách. Po napadnutí cukrová repa pokračuje vo vegetácii a napadnutie je jasne rozoznateľné až pri tvorbe buľvy. Typickým prejavom je zaškrtenie koreňa. Ďalším znakom  v neskoršom štádiu je odumieranie vedľajších korienkov a ich sfarbenie do hnedo – šedej farby. Z diaľky porast vyzerá zdravo, ale po vytrhnutí rastliny sú viditeľné príznaky napadnutia. Príznaky sú veľmi ľahko zameniteľné s rizomániou. Rastliny napadnuté touto hubou môžu spôsobiť významné straty na výnose koreňa a tak isto aj cukornatosti, sú skôr napádané sekundárnymi patogénmi a podliehajú rýchlemu hnitiu na skládke. Straty nám spôsobuje aj zber cukrovej repy, pretože koreň je zaškrtený a pri zbere sa láme. Z hľadiska ochrany je dôležité udržiavať PH v pôde a obsah vápnika dostať do ideálnych parametrov. Z hľadiska agrotechniky je osvedčené parcely dostatočne hlboko podrývať a do technologického postupu zaradiť aj plečkovanie. Pri výbere odrôd sa treba zamerať na odrody tolerantnejšie voči tejto hube, lebo je dokázaná odrodová citlivosť na tento pôdny patogén.