Waxy

Prečo začať s pestovaním Waxy kukurice pre AGRANA:

  • Vyššia cena ako pri bežnej kukurici
  • Garantovaný odber podľa zmluvy
  • Pestovanie sa nelíši od klasickej kukurice
  • Vzrastajúci dopyt po škrobe
  • Bezpečný a silný partner

Zrnová kukurica:

  • 23 -30 % Amylóza
  • 70 – 75 % Amylopektín

 Waxy kukurica:

  • < 1 % Amylóza
  • > 99 % Amylopektín

•Agrotechniké požiadavky sú rovnaké ako pri klasickej zrnovej kukurice

POŽIADAVKY:

•Je potrebné dodržať izolačnú vzdialenosť porastu - 200m od najbližšieho porastu kukurice

•Zabezpečiť oddelené skladovanie od iných zrnín

•Teplota pri sušení by nemala prekročiť 80°C aby sa neovplyvnili špecifické vlastnosti waxyškrobu

•Odporúčaný termín sejby je o desať dní neskôr v porovnaní s normálnou kukuricou

•Hustota porastu v rozmedzí 50 – 80 tis.jedincov /ha podľa FAO (odporúčané 350 – 400)