E.I.1

Chemická ochrana cukrovej repy
Koľajové riadky
 
 

Cukrová repa patrí medzi senzitívne plodiny, preto je jej chemická ochrana z hľadiska zvládnutia, jedným z rozhodujúcich faktorov úspešného pestovania. Dobre zvládnutá ochrana vytvorí potrebné podmienky pre rast cukrovej repy a v neskorších fázach  podmienky pre tvorbu sacharózy. Čistý porast zbavený burín neodčerpáva živiny a vlahu s pôdy, ktoré repa pre svoj plnohodnotný vývoj potrebuje.

 Zopár základných krokov pri chemickej ochrane:

 • Postrekovač :
  • poriadne vypláchnutý a umytý od predchádzajúcich aplikácií       
  • mať v dobrom technickom stave       
  • pravidelne aj počas aplikácie kontrolovať trysky, tlak, rozptyl a rovnomerné pokrytie postrekovej kvapaliny na buriny a pôdu       
 • Voľba chemických látok by mala vychádzať z druhového spektra burín a konkrétnych podmienok vybraných plôch pod cukrovú repu.
 • Používajte overené kombinácie a prípravky(neexperimentujte na svojom poraste!).
 • Vyhýbajte sa stresovaniu cukrovej repy spôsobenú vysokými dávkami, aplikáciou nesprávnych prípravkov.
 • Sledujte počasie a prispôsobujte sa (teplota, vietor, dážď..).
 • Buriny sa pokúšajte ničiť v ranných štádiách rastu (klíčne listy, prvý pár pravých listov).

Prvá postemergentná aplikácia sa dostáva do kontaktu už s vzchádzajúcou repou a preto je za potreby byť opatrný s aplikáciami herbicídov s vyššou fytotoxicitou (desmedipham, clopyralid, trisulfuron, metachlor), tak isto je potrebné zvážiť použitie olejov k posilneniu účinku.

V nižšie uvedenej tabuľke Vám prinášame prehľad maximálnych množstiev v g/ha jednotlivých účinných látok podľa rastových fáz cukrovej repy.

 
Rastová fáza Klíčenie Základy pravého listu Prvý pár plne vyvinutý Druhý pár plne vyvinutý Tretí pár plne vyvinutý g/ha
PMP 160 200 300 500 700
DMP 60 70 120 320 450
Ethofumesate 50 100 200 400 600
Chloridazon 400 500 600 1200 2000 Dávky sa kumulujú
Metamitron 1500 2000 3000 3500 4000
Trisulfuron 0 10 15 15 15
Lenacil 0 0 80 160 240 Dávky sa kumulujú
Clopyralid 0 30 60 120 150 Dávky sa kumulujú

Základná herbicídna ochrana:

 T1 :  Prvá dávka by mala obsahovať účinné látky phenmediphan a ethofumesate v povolených množstvách vzľadok k rastovej fáze repy, ktoré pokrývajú široké spektrum burín. Pokiaľ nebol prevedený preemergentný postrek a máme problém s výskytom rumančekov, tetluchy, bažanky je pozitívne prikombinovať prípravky s účinnou látkou metamitron a chloridazon. Metamitrov a chloridazon vykazujú vysokú selektivitu voči repe a rozšíria spektrum účinku.

 T2 :  Do kombinácií pridávame desmedipham,  aby sme mali pokryté vzchádzajúce láskavce.

 T3 :  Kombináciu by sme mohli doplniť o pôdny herbicíd pre letné zaburinenie.

Základné kombinácie prípravkov pre ošetrenie cukrovej repy
T1
Prípravok Dávka v l/ha
Fenifan 3,0
Stemat Super 0,2
Pyramin Turbo 1,0
Gondor 0,25
 
Fenifan 3,0
Stemat Super 0,2
Metafol 700 SC 1,0
Gondor 0,25
Silnejšie zaburinenie
Mix Double 0,5 - 0,6
Stemat Super 0,2
Pyramin Turbo 1,0
Gondor 0,25
T2 Základna kombinácia prípravkov Možné doplnenie kombinácie
Mix Double 1,0 - 1,3 Fenifan 0,5 - 2,0
Stemat Super 0,2 - 0,4 Metafol 700 SC 1,0
Pyramin Turbo 1,5 - 2,0 Destor 0,5 - 2,0
Gondor 0,25 Venzar 500 SC 0,3 - 0,5
Vivendi 200 0,2 - 0,3
Rango Super 1,0 - 2,5
Eminent 125 ME 0,8
Boronia 1,0 - 3,0
Wuxal Boron Plus 1,0 - 2,0
Wuxal Sulfur 3,0 - 5,0
T3 Základna kombinácia prípravkov Možné doplnenie kombinácie
Mix Double 1,3 - 1,6 Pyramin Turbo 2,0 - 3,0
Stemat Super 0,4 - 0,6 Fenifan 0,5 - 3,0
Venzar 500 SC 0,6 Destor 0,5 - 3,0
Gondor 0,25 Metafol 700 SC 1,0
Vivendi 200 0,2 - 0,5
Rango Super 1,0 - 2,5
Eminent 125 ME 0,8
Boronia 1,0 - 3,0
Wuxal Boron Plus 1,0 - 2,0
Wuxal Sulfur 3,0 - 5,0

Základné kombinácie prípravkov pre ošetrenie cukrovej repy
Prvá postemergentná aplikácia T 1 Dávka
Betasana SC 2,5-3,0 l/ha
Twister 1,0 l/ha
A, Safari 50 WG + Trend 0,10% (suché počasie - podslnečník,horčiaky,výmrv repky,slnečnice) 20 g/ha
B, Bettix 700 SC ( vlhké počasie - mrlíky, výmrv repky, rumančekovité buriny) 0,5 l/ha
C, DMP 160 ( výskyt láskavcov pri vzchádzaní repy) 0,5 l/ha
Druhá postemergentná aplikácia T 2 Dávka
Betasana SC 2,0-2,5 l/ha
Beetup kompakt 1,5-2,0 l/ha
Twister
1,3 l/ha
Safari 50 WG + Trend 0,10% 30 g/ha
D, DMP 160 ( vysoký výskyt láskavcov - posilnený účinok na mrlíky) 0,2-0,3 l/ha
Tretia postemergentná aplikácia T 3 Dávka
Beetup kompakt 2,5-3,0 l/ha
Ethosat 500 SC
0,3-0,4 l/ha
Safari 50 WG + Trend 0,10% 30 g/ha
D, DMP 160 ( vysoký výskyt láskavcov - posilnený účinok na mrlíky) 1,0-1,5 l/ha

 
Základné kombinácie prípravkov pre ošetrenie cukrovej repy Možné doplnenie kombinácie
Prípravok Dávka v l/ha Prípravok Dávka v l/ha
T1 Betanal expert 1 Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,1
T2 Betanal MaxxPro 1,25 - 1,5 Stemat super 0,1 - 0,2
Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,15
Destor 0,5 - 1,5
T3 Betanal MaxxPro 1,5 Stemat super 0,2 - 0,4
Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,2
Destor 0,5 - 1,5