E.I.1

Chemická ochrana cukrovej repy
Koľajové riadky
 
 

Cukrová repa patrí medzi senzitívne plodiny, preto je jej chemická ochrana z hľadiska zvládnutia, jedným z rozhodujúcich faktorov úspešného pestovania. Dobre zvládnutá ochrana vytvorí potrebné podmienky pre rast cukrovej repy a v neskorších fázach  podmienky pre tvorbu sacharózy. Čistý porast zbavený burín neodčerpáva živiny a vlahu s pôdy, ktoré repa pre svoj plnohodnotný vývoj potrebuje.

 Zopár základných krokov pri chemickej ochrane:

 • Postrekovač :
  • poriadne vypláchnutý a umytý od predchádzajúcich aplikácií       
  • mať v dobrom technickom stave       
  • pravidelne aj počas aplikácie kontrolovať trysky, tlak, rozptyl a rovnomerné pokrytie postrekovej kvapaliny na buriny a pôdu       
 • Voľba chemických látok by mala vychádzať z druhového spektra burín a konkrétnych podmienok vybraných plôch pod cukrovú repu.
 • Používajte overené kombinácie a prípravky(neexperimentujte na svojom poraste!).
 • Vyhýbajte sa stresovaniu cukrovej repy spôsobenú vysokými dávkami, aplikáciou nesprávnych prípravkov.
 • Sledujte počasie a prispôsobujte sa (teplota, vietor, dážď..).
 • Buriny sa pokúšajte ničiť v ranných štádiách rastu (klíčne listy, prvý pár pravých listov).

Prvá postemergentná aplikácia sa dostáva do kontaktu už s vzchádzajúcou repou a preto je za potreby byť opatrný s aplikáciami herbicídov s vyššou fytotoxicitou (desmedipham, clopyralid, trisulfuron, metachlor), tak isto je potrebné zvážiť použitie olejov k posilneniu účinku.

V nižšie uvedenej tabuľke Vám prinášame prehľad maximálnych množstiev v g/ha jednotlivých účinných látok podľa rastových fáz cukrovej repy.

 
Rastová fáza Klíčenie Základy pravého listu Prvý pár plne vyvinutý Druhý pár plne vyvinutý Tretí pár plne vyvinutý g/ha
PMP 160 200 300 500 700
Ethofumesate 50 100 200 400 600
Chloridazon 400 500 600 1200 2000 Dávky sa kumulujú
Metamitron 1500 2000 3000 3500 4000
Trisulfuron 0 10 15 15 15
Lenacil 0 0 80 160 240 Dávky sa kumulujú
Clopyralid 0 30 60 120 150 Dávky sa kumulujú

Základná herbicídna ochrana:

 T1 :  Prvá dávka by mala obsahovať účinné látky phenmediphan a ethofumesate v povolených množstvách vzľadok k rastovej fáze repy, ktoré pokrývajú široké spektrum burín. Pokiaľ nebol prevedený preemergentný postrek a máme problém s výskytom rumančekov, tetluchy, bažanky je pozitívne prikombinovať prípravky s účinnou látkou metamitron a chloridazon. Metamitrov a chloridazon vykazujú vysokú selektivitu voči repe a rozšíria spektrum účinku.

 T2 :  Do kombinácií pridávame desmedipham,  aby sme mali pokryté vzchádzajúce láskavce.

 T3 :  Kombináciu by sme mohli doplniť o pôdny herbicíd pre letné zaburinenie.

Základná kombinácia

Možné doplnenenie kombinácie

Prípravok

Dávka l,kg/ha

 

Prípravok

Dávka l,kg/ha

T0

 

 

Fenifan

1,0 - 3,0

Metolaflex

1

 

Stemat super

0,2 - 0,6

T1

 

 

Permuson pro

0,3 - 0,6

Tandem Stefes

1,25

 

Vivendi 200

0,2 - 0,3

Metafol 700 SC

1

 

Rango Super

1,0 - 2,5

Gondor

0,25

 

 

 

T2

 

 

 

 

Tandem Stefes

1,5

 

 

 

Betaflex

0,02

 

 

 

Gondor

0,25

 

 

 

T3

 

 

 

 

Tandem Stefes

1,5

 

 

 

Betaflex

0,03

 

 

 

Venzar 500 SC

0,6

 

 

 

Gondor

0,25

 

 

 


Odporúčania AM Agro 2021
 
Základné kombinácie prípravkov pre ošetrenie cukrovej repy Možné doplnenie kombinácie
Prípravok Dávka v l/ha Prípravok Dávka v l/ha
T1 Betanal Tandem 1,5 Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,1
T2 Betanal Tandem 1,5 Stemat super 0,1 - 0,2
Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,15
T3 Betanal Tandem 1,5 Stemat super 0,2 - 0,4
Goltix Top 1
Safari 50 WG 20 - 30 g/ha
Lontrel 0,2