IMG_4741
IMG_4726
IMG_4732
IMG_4733
IMG_4736

Poškodenie granulovaným hnojivom

Pri aplikácii granulovaného priemyselného hnojiva môže dochádzať tzv. „vypáleniu „ na listovej ploche cukrovej repy. Vysoká koncentrácia látok dokáže poškodiť v menšej miere listový aparát. V priebehu krátkej doby je repa schopná prerásť tieto poškodenia a zregenerovať.