Zloženie Microstar PMX

ČO JE MICROSTAR PMX ?

 • Microstar PMX je špeciálne zostavené mikro-granulované hnojivo obsahujúce základné živiny, hlavne fosfor v prístupnej forme, ako aj mikroprvky vo vyváženom pomere pre “hnojenie pod pätu” s cieľom zaistiť vytvorenie a rozvoj bohatej koreňovej sústavy. 
 • Hnojenie pod pätu zaisťuje priamy kontakt hnojiva s absorbujúcimi korienkami a rýchle využitie dodávaných živín. 
 • Microstar PMX umožňuje presné umiestnenie hnojiva k osivu a kompletné hnojenie rastliny od počiatočných štádií rastu.
 • Aplikácia mikrogranulí pri sejbe dovoľuje veľmi dobré a pravidelné rozdelenie hnojiva a jeho optimálne umiestnenie v koreňovej zóne. 

 • Microstar obsahuje technológiu TPP (Technology Phosphorus Preservation).Je to nová generácia ko-formulantu pre fosforečné hnojivá, ktorá zvyšuje prístupnosť fosforu pre rastliny.
 • Fosfor a mikroprvky sa nachádzajú vo vodorozpustnej forme, ľahko prechádzajú do pôdneho roztoku a sú okamžite k dispozícii novo formujúcim sa pletivám mladých rastlín.

 • Prísun dostatočného množstva fosforu a mikroprvkov už od skorých vývojových štádií rastlín zaisťuje ideálne podmienky pre ich rast a vývoj. 
 • Po aplikácií Microstaru majú rastliny od počiatku omnoho vyvinutejší a mohutnejší koreňový systém a väčšie množstvo vlasových korienkov ako i nadzemnej biomasy. 
 • Mladé rastlinky vďaka obmedzenej koreňovej sústave uvítajú prísun fosforu a mikroprvkov z hnojiva, čo im umožní lepšie sa vysporiadať s nepriaznivými pôdnoklimatickými podmienkami a so stresom. 
 • Koeficient využiteľnosti Microstaru PMXsa blíži 100 %, vďaka niekoľkonásobne väčšiemu aktívnemu povrchu mikrogranulí a technológie TPP pre fosfor. 
 • 1kgMICROSTARU PMX obsahuje 1 miln mikrogranulí.
 • Aplikačná dávka Microstaru PMXje 20 kg/ha.
 • Aplikácia Microstaru zjednodušuje logistiku, zvyšuje produktivitu práce, odpadávajú prestoje pri plnení zásobníkov (klasické hnojivo).

Obmedzené dávky hnojiva na hektár rešpektujú životné prostredie.

Aplikátor
Microstar PMX sejba
Balenie
s PMX
bez PMX