< Späť

Pestovateľské zásahy v porastoch cukrovej repy v mesiacoch júl a august

by Miroslav Beres | júl 10, 2023

 Vážení pestovatelia cukrovej repy,

            dovoľujeme si Vás upozorniť na priebeh aktuálnych zásahov v porastoch cukrovej repy, ktoré je potrebné vykonať v čo najoptimálnejšom čase.

 

  1.,        Fungicídne ošetrenie

   Vzhľadom na priebeh počasia sa môžu vytvoriť priaznivé podmienky, ktoré sú vhodné pre výskyt cerkospóry je potrebné aplikovať fungicíd najneskôr do 28. týždňa (do 16.7.2023). Podľa poznatkov je najúčinnejšie v systéme ochrany repy pred cerkospórou použitie prvého fungicídu ako preventívne kedy sa choroba ešte neprejavila.

   Ak má cukrová repa v plnej miere uplatniť svoj genetický potenciál na tvorbu úrody a cukornatosť, je nutné udržiavať dobrý zdravotný stav listového aparátu. Ide hlavne o cerkospóru a múčnatku.

   V technológii pestovania cukrovej repy pestovatelia musia počítať s hubovými chorobami a fungicídnou ochranou proti nim minimálne 3krát.

   Základné fakty ktoré by mal mať pestovateľ na zreteli :

  • Citlivosť zasiatej odrody proti listovým chorobám
  • Odstup medzi T1 a T2 – optimálne 3, maximálne však 4 týždne, podľa infekčných podmienok
  • Dávka vody min 300 l/ha
  • Výsledky signalizácie chorôb
  • Aplikácie radšej ráno – otvorené prieduchy, než navečer
  • Plánovaný termín zberu
  • Rezistencia cerkospóry voči fungicídnym prípravkom
  • Aké účinné látky plánuje používať 2023-AGRANA fungicídne odporúčania
  • Vždy použiť meďnaté, alebo sírnaté prípravky k fungicídnej ochrane

  2.,        Odstránenie burinnej repy a vybehlíc

              Téma burinnej repy a vybehlíc je nanajvýš aktuálna. Aj v tomto roku sú v našom pestovateľskom rajóne parcely s plošným výskytom burinnej repy, problémy a možné následky zanedbania tohto javu sú nám už zrejmé. Prosím nezabudnime v novom systéme CONVISO, že vysemenie týchto riep sťaží trvaloudržateľnosť tohto systému.

              Upozorňujeme Vás preto na nutnosť burinnú repu a výbehlice z porastov odstrániť.

   

  3.,           Insekticídne ošetrenie

   Na viacerých kontrolných miestach (použitie feromónových lapačov) je zaznamenaný výrazný nálet motýľov psoty repovej (Scrobipalpa ocallatella)  a tiež mory gamma (Autographa gamma). S nástupom vyšších teplôt môžu zapríčiniť premnoženie škodcov v cukrovej repe. Spomínaný škodcovia majú viac generácií počas roka a preto odporúčame primiešať k postreku insekticíd zo skupiny pyretroidov alebo organofosfátov. Aplikáciu je vhodné vykonávať vo večerných hodinách. Za posledné roky sa z hospodársky nevýznamných škodcov stávajú škodcovia, ktorí ohrozujú Vašu úrodu cukrovej repy, preto ich výskyt v porastoch netreba podceňovať. Taktiež môžeme zaznamenať výskyt vošiek (Aphides), na ktoré tiež účinne pôsobia už spomínané prípravky.

   

  Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na Vám známych telefónnych číslach.

   

              S pozdravom

   

                                                                                  Agronomická služba

                                                                                     SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o., Sereď

   

   

  Mont Blanc

  Sereď  10.7.2023

   

   

   

  Obr