< Späť

Aktuálne zásahy v porastoch cukrovej repy k 6.7.2021

by Miroslav Beres | júl 06, 2021
 

Vážení pestovatelia,

            dovoľujeme si Vás upozorniť na nevyhnutnosť aktuálnych zásahov v porastoch cukrovej repy, ktoré je potrebné vykonať v čo možno  najkratšom čase.

1.,        Fungicídne ošetrenie

    Vzhľadom na priebeh počasia a priaznivé podmienky, ktoré sú vhodné pre výskyt cerkospóry je potrebné sledovanie porastov cukrovej repy a prípadná aplikácia fungicídu už v 27.-28. týždni. Podľa nových poznatkov je najúčinnejšie v systéme ochrany repy pred cerkospórou použitie prvého fungicídu ako preventívne kedy sa choroba ešte neprejavila.

Ak má cukrová repa v plnej miere uplatniť svoj genetický potenciál na tvorbu úrody a cukornatosť, je nutné udržiavať dobrý zdravotný stav listového aparátu.

V technológii pestovania cukrovej repy pestovatelia musia počítať s hubovými chorobami a fungicídnou ochranou proti nim minimálne 2-3 krát.

Základné fakty ktoré by mal mať pestovateľ na zreteli :

  • Citlivosť zasiatej odrody proti listovým chorobám
  • Odstup medzi T1 a T2 – optimálne 3, maximálne však 4 týždne, podľa infekčných podmienok
  • Dávka vody min 300 l/ha
  • Výsledky signalizácie chorôb
  • Aplikácie radšej ráno – otvorené prieduchy, než navečer
  • Plánovaný termín zberu
  • Rezistencia cerkospóry voči fungicídnym prípravkom
  • Aké účinné látky plánuje používať (viď Fungicídne odporúčania AGRANA 2021)
  • Vždy použiť meďnaté prípravky k fungicídnej ochrane

      

2.,        Odstránenie burinnej repy a vybehlíc

            Téma burinnej repy a vybehlíc je nanajvýš aktuálna, hlavne v tomto roku s podstatne studenšou jarou. Aj v tomto roku sú v našom pestovateľskom rajóne parcely s plošným výskytom burinnej repy, problémy a možné následky zanedbania tohto javu sú nám už zrejmé. Prosím nezabudnime v novom systéme CONVISO, že vysemenenie týchto riep sťaží trvaloudržateľnosť tohto systému.

            Upozorňujeme Vás preto na nutnosť burinnú repu a výbehlice z porastov odstrániť.

 

3.,           Insekticídne ošetrenie

Na viacerých kontrolných miestach (použitie feromónových lapačov) je zaznamenaný výrazný nálet motýľov psoty repovej (Scrobipalpa ocallatella)  a tiež mory gamma (Autographa gamma). S nástupom vyšších teplôt môžu zapríčiniť premnoženie škodcov v cukrovej repe. Spomínaný škodcovia majú viac generácií počas roka a preto odporúčame primiešať k postreku insekticíd zo skupiny pyretroidov alebo organofosfátov. Aplikáciu je vhodné vykonávať vo večerných hodinách. Za posledné roky sa z hospodársky nevýznamných škodcov stávajú škodcovia, ktorí ohrozujú Vašu úrodu cukrovej repy, preto ich výskyt v porastoch netreba podceňovať. Taktiež môžeme zaznamenať výskyt vošiek (Aphides), na ktoré tiež účinne pôsobia už spomínané prípravky.

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na Vám známych telefónnych číslach.

            S pozdravom

                                                                                   Agronomická služba

                                                                                   SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o.,


Mont Blanc

Sereď  6.7.2021

Obr