< Späť

Systém riadenia výživy (dusík) v oseve 2019

by User Not Found | mar 04, 2019

Odber pôdnych vzoriek pod cukrovú repu rok 2019

Súčasťou projektu hnojenia pod cukrovú repu na rok 2019 je aj hnojenie dusíkom. Cieľom je optimalizácia základnej výživy pre dosiahnutie vyššej úrody a kvality (cukornatosť) dopestovanej cukrovej repy z jedného hektára.

Analýza jednej vzorky je 13 EUR, z toho 50% hradí cukrovar a 50% hradí pestovateľ splatné v decembri 2019.

K tomu je potrebné odobrať pôdne  vzorky v mesiacoch marec, apríl a dať na rozbor N.

•          Odber vzoriek vykoná pestovateľ

•          Odovzdá na analýzu do vybraného dohodnutého laboratória alebo príslušnému
           agronómovi cukrovaru

•          Výsledky konzultuje s agronómom cukrovaru

•          Agronóm cukrovaru spolu so zástupcom pestovateľa vypočítajú bilančnou
           metódou potrebu N

•          Pestovateľ si objedná potrebné množstvo dusíkatého hnojiva

•          Dodávka a aplikácia hnojív

•          Metodiku odberu vzoriek je možné konzultovať s Vaším cukrovarníckym agronómom : 

Ing. Kulich Branislav 0907 823 875

Ing. Németh Ladislav 0907 823 874

Ing. Ivanič Erik 0915 864 187

Ing. David Chnápko 0905 728 036

  Dohodnuté laboratórium : AGROTOM laboratória Trnava

                                      Modranská 3 , Trnava (objekt PD Trnava)

                                      RNDr. Thomka Igor , mobil :  0908 795 821

Prílohy na stiahnutie:

sprievodný list k odberu vzoriek
sprievodný list k vzorke
METODIKA - odberu vzoriek - hnojenie dusíkom 2019
Obr