< Späť

Úspešné ukončenie cukrovarníckej kampane 2018/2019

by User Not Found | jan 29, 2019
Prehľad dosiahnutých výsledkov:
   
  • Výmera a zberová plocha: 11 867,5 ha
  • Nákupná digescia: 14,70 %
  • Priemerná úroda: 62,2 t/ha
  • Priemerná úroda BC: 7,87 t/ha
  • Najvyššia dosiahnutá úroda za pestovateľa: RD Pavlice 95,70 t/ha
  • Najvyššia dosiahnutá cukornatosť za pestovateľa: PPD Prašice 17,20 %
  • Najvyššia dosiahnutá úroda bieleho cukru za pestovateľa: RD Pavlice 12,25 t/ha

Repná kampaň
Obr