< Späť

Cukrovarnícka kampaň - priebeh

by User Not Found | dec 28, 2017
Prehľad doposiaľ dosiahnutých výsledkov počas kampane:

Množstvo spracovanej cukrovej repy : 515
000 t
Priemerná digescia : 16,3  %
Priemerná dosahovaná úroda :
57, 51 t/ha
Najvyššia dosiahnutá úroda z parcely:
82, 9 t/ha
Najvyššia dosiahnutá digescia z parcely:
19, 4 %

Repná kampaň
Odhadovaný koniec cukrovarníckej kampane je koniec januára 2018.

S pozdravom agronomický tím.
Obr