< Späť

Zakrývanie skládok cukrovej repy

by User Not Found | nov 27, 2017

SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o za účelom zachovania kvality cukrovej repy počas dlhodobejšieho skladovania   v y z ý v a j ú    pestovateľov cukrovej repy na realizáciu opatrení smerujúcich k zabráneniu stratám zo namŕzania a predychávania.  V súlade so Zmluvou na nákup a predaj cukrovej repy pre rok 2017/18 v zmysle bodu 3.2 „Repy uložené na úložiskách dodávané po 17.12. musia byť ochránené pred účinkom mrazov zakrývaním.“ vyzývame pestovateľov cukrovej repy aby vykonali opatrenia na zamedzenia strát a to použitím netkanej textílie alebo slamou.

            Podmienky na úspešné ochranné opatrenia sú nasledovné:

Zber:

 • Zberať repu pred príchodom mrazov
 • Rozsah poškodenia repy pri vyorávaní určuje podmienky skladovania
 • Skrojkovanie podľa normy (cepákovanie sa pre dlhodobejšie skladovanie neodporúča)

Správny výber miesta pre skládku:

 • Uložiť skládku na dostupnom mieste pre dočisťovanie stroje
 • Repu ukladajte na suché miesta s dobrým odtokom vody

Skládka cukrovej repy:

 • Minimalizujte poškodenie repy počas prípravy skládky(využitie prekladacích vozov)
 • Tvar skládky sa snažte tvarovať do písmena A, ľahšie môžete manipulovať so zakrývacím materiálom
 • Samochodné skládky ukladajte max. do výšky 3 metrov a skládky pre ropu- bunker do max. výšky 2 metrov, kvôli dýchaniu repu
 • Pri potencionálne napadnutom poraste pri zbere(porast je zdravý, ale sú viditeľne poškodené niektoré repy)ošetrenie vápnom môže predĺžiťskladovanie

Pravidelne monitorovať skládku po vyoraní a zakryť ju pred prvými mrazmi a snehom!!!

Výhody Toptex – fólie

 • zníženie strát na hmotnosti c. repy
 • minimalizácia strát cukornatosti
 • zmierňuje zamŕzanie c. repy
 • priaznivá cirkulácia vzduchu (dýchanie repy)
 • zlepšenie dočisťovania
 • -viacnásobné použitie
 • -odolná voči vode
 • pomerne odolná voči mechanickému poškodeniu
 • ľahká manipulácia
 • bezproblémové skladovanie

Pre objednávku zakrývacieho materiálu Toptex kontaktujte prosím agronomickú službu SLOVENSKÝCH CUKROVAROV s.r.o.

Email: Repne SKSE SKSE.Repne@agrana.com; Maria.Palova@agrana.com

S pozdravom A.T.

Zakrývanie repných skládok

Obr