< Späť

Cukrovarnícka kampaň - priebeh

by User Not Found | nov 15, 2017
Prehľad doposiaľ dosiahnutých výsledkov počas kampane:

Množstvo spracovanej cukrovej repy : 300 000 t
Priemerná digescia : 15, 8  %
Priemerná dosahovaná úroda : 54, 28 t/ha
Najvyššia dosiahnutá úroda z parcely: 82, 9 t/ha
Najvyššia dosiahnutá digescia z parcely: 19, 4 %


Repná kampaň
Obr