< Späť

Obežník - Fungicídne ošetrenie!!

by User Not Found | júl 25, 2017
 Vážení pestovatelia,

            dovoľujeme si Vás upozorniť na nevyhnutnosť aktuálnych zásahov v porastoch cukrovej repy, ktoré sú potrebné vykonať čo možno v najkratšom čase.

Fungicídne ošetrenie

Vzhľadom na priebeh počasia a priaznivé podmienky pre výskyt cerkospóry je potrebné aplikovať fungicíd, tí ktorý ešte neaplikovali čo najskôr. Na kontrolných stanovištiach je zaznamenaný  5 %-ný výskyt cerkospóry, čím je splnená podmienka signalizácie ošetrenia  a teda je nevyhnutné aplikovať fungicídy.

Ak má cukrová repa v plnej miere uplatniť svoj genetický potenciál na tvorbu úrody a cukornatosť, je nutné udržiavať dobrý zdravotný stav listového aparátu. Ide hlavne o cerkospóru a múčnatku.

V technológii pestovania cukrovej repy pestovatelia musia počítať s hubovými chorobami a fungicídnou ochranou proti nim minimálne 2krát, preto cukrovar pristúpil k  riešeniu, že vykonanie ošetrenia pestovateľských plôch cukrovej repy fungicídnymi prípravkami je súčasťou zmluvy o dodávke cukrovej repy.

Základné fakty ktoré by mal mať pestovateľ na zreteli :

  • Citlivosť zasiatej odrody proti listovým chorobám
  • Výsledky signalizácie chorôb
  • Plánovaný termín zberu
  • Aké účinné látky plánuje používať( 2017-AGRANA fungicídne odporúčania)

Mont Blanc

Sereď  25.7.2017

Obr