< Späť

Signalizácia - Roztoč

by User Not Found | 6 29, 2017

Sereď  26.06.2017

            Vážení pestovatelia,

            dovoľujeme si Vás upozorniť na zaznamenaný zvýšený výskyt roztočov  v cukrovej repe.

Insekticídne ošetrenie 

Na viacerých kontrolných miestach – parceliach  je zaznamenaný výrazný výskyt Roztočec chmelový (Tetranychus urticae). S nástupom vyšších teplôt a sucha môžu zapríčiniť premnoženie škodcov v cukrovej repe. Spomínaný škodca má viac generácií počas roka a preto odporúčame ošetrenie v začiatočných štádiách.  Je možné použiť postrek TALSTAR 10 EC v dávke 0,1-0,2 l/ha alebo MAVRIK F2 0,15 -0,25 l/ha. Aplikáciu je vhodné vykonávať vo večerných hodinách. Za posledné roky sa z hospodársky nevýznamných škodcov stávajú škodcovia, ktorí ohrozujú Vašu úrodu cukrovej repy, preto ich výskyt v porastoch netreba podceňovať. Taktiež môžeme povedať, že  pokračuje nálet  motýľov Psoty Repovej       

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na Vám známych telefónnych číslach.

      S pozdravom

Agronomická služba Slovenských cukrovarov
Mont Blanc

 

                       

Obr