< Späť

Fungicídne odporúčania !!

by User Not Found | 6 26, 2017

Ak má cukrová repa v plnej miere uplatniť svoj genetický potenciál na tvorbu úrody a cukornatosť, je nutné udržiavať dobrý zdravotný stav listového aparátu. Ide hlavne o cerkospóru a múčnatku. Ostatné druhy listových chorôb sú u nás menej rozšírené.

V technológii pestovania cukrovej repy pestovatelia sa musia počítať s hubovými chorobami a fungicídnou ochranou proti nim minimálne 2krát, preto cukrovar pristúpil k  riešeniu, že vykonanie ošetrenia pestovateľských plôch cukrovej repy fungicídnymi prípravkami je súčasťou zmluvy o dodávke cukrovej repy.

Prosíme pri výbere fungicídu zvážiť striedanie fungicídneho prípravku aby sa zabránilo vytvoreniu rezistencie cerkospóry proti používaným prípravkom.   

Základné fakty ktoré by mal mať pestovateľ na zreteli :

  • Citlivosť zasiatej odrody proti listovým chorobám
  • Výsledky signalizácie chorôb
  • Plánovaný termín zberu
  • Aké účinné látky plánuje používať

2017-AGRANA fungicídne odporúčania..  <= stiahnuť

Agronomická služba cukrovaru je pripravená a schopná Vám poradiť v každom spomenutom bode. V prípade otázok, neváhajte kontaktovať Vášho agronóma.
Fungicídne odporúčania - Agrana

Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na Vám známych telefónnych číslach.

             S pozdravom

                                                          Agronomická služba Slovenských cukrovarov
Mont Blanc

Obr