< Späť

T3 : Tretia postemergetná aplikácia herbicídov

by User Not Found | 5 30, 2017

Vážený pestovateľ,

tretia aplikácia by mala pokryť vzchádzajúce buriny a zlykvidovať buriny, ktoré ešte predošlé aplikácie nezničili úplne. Do tretej aplikácie je vhodné použiť aj herbicídy s dlhším reziduálnym účinkom proti letnému zaburineniu a zabrániť tým burinám vzchádzať kým sa porast nezapojí.

Do tretej aplikácie je vhodné zakomponovať dávku bóru, ktorým zabezpečíme príjem a využiteľnosť tejto živiny rastlinou cukrovej repy.

 V prípade potreby kontaktujte svojho oblastného agronóma.
 

S pozdravom Agronomický tím.
IMG_3173

Obr