< Späť

T2 : Druhá postemergentná aplikácia herbicídov

by Erik Ivanic | 4 27, 2017

Vážený pestovateľ,

chceli by sme Vám pripomenúť druhú aplikáciu základnejT2
herbicídnej ochrany cukrovej repy.

Druhá aplikácia herbicídov do cukrovej repy by mala pomôcť zničiť buriny, ktoré nám zostali po prvej aplikácií a zachytiť ďalšiu vlnu vzchádzajúcich burín. Druhá aplikácia by sa mala aplikovať do porastu 5-10 dní po prvej aplikácií. Správny termín druhej aplikácie by ste mali zhodnotiť podľa účinnosti prvej aplikácie a priebehu počasia. Pri voľbe dávky herbicídov do druhej aplikácie by sme mali prihliadať aj na rastovú fázu repy.

Viac o technike ochrany cukrovej repy sa môžete dozvetieť tu.

 V prípade potreby kontaktujte svojho oblastného agronóma.
 

S pozdravom Agronomický tím.

Obr