De la RESURSE (TEORIE)...

... la EXEMPLE de bune practici

Condiții de muncă
Protejarea sănătății și securității lucrătorilor în agricultură, creșterea animalelor, horticultură și silvicultură. Comisia Europeana, 2015
(Sursa: https://osha.europa.eu/ro/publications/protecting-health-and-safety-workers-agriculture-livestock-farming-horticulture-and)
Ordin 427-14.06.2002 (Trusa sanitara de prim ajutor)

Emisii de gaze cu efect de seră
Cool Farm Tool
 - calculator online

Managementul apelor
10 tehnici agricole pentru conservarea apei
(Sursa: https://www.green.earth/blog/10-agricultural-techniques-for-water-conversation)

Conservarea solului
How Can I Tell if My Soil is Healthy? (bcforagecouncil.ca)
(Prezentare ACSZR 09.06.2023)
Subvenții APIA 2023. Cele 9 GAEC-uri cu condiții obligatorii pentru plata la hectar (agrointel.ro)
Plan-National-Strategic-PAC-2023-2027_v1.2
Ghid-de-bune-practici-in-agricultura, MADR, 2022
(Sursa: https://www.madr.ro/ghid-de-bune-practici-agricole.html)

Nutrienți/Fertilizatori
- Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, MMAP & MADR - 06.02.2023
(Măsurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 4 din HG nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole cu modificările și completările ulterioare și măsurile stabilite în Codul de Bune Practici Agricole elaborat în conformitate cu Directiva Nitrați)