Cât de sustenabilă este agricultura Dvs.?
Vom afla cu ajutorul chestionarului de autoevaluare.

Scopul chestionarului de autoevaluare este de a evalua sustenabilitatea ecologică, economică și socială a fermei dumneavoastră. După câteva întrebări generale referitoare la proprietar, dimensiunea fermei și produse, apar întrebări de specialitate pe teme precum protecția plantelor, fertilizarea și biodiversitatea (FSA 1 -109).
Imediat după completarea și trimiterea chestionarului, veți primi o confirmare a rezultatelor obținute de ferma dumneavoastră pentru fiecare categorie de întrebări (elementar, intermediar și avansat).

La întrebările de la FSA 1 la FSA 109 se poate răspunde cu „da” sau „nu”. Este posibil ca unele întrebări să nu fie relevante pentru ferma dumneavoastră. În astfel de cazuri veți bifa „nu se aplică”. Informații și explicații suplimentare pot fi obținute în coloana din stânga sau deplasând mouse-ul în cercul roșu.

Vă rugăm să vă asigurați înainte de a închide autoevaluarea că toate întrebările și răspunsurile reflectă situația reală a fermei dumneavoastră și să trimiteți chestionarul completat numai după o verificare prealabilă!
Un chestionar odată trimis nu poate fi modificat!

Rezultatul chestionarului

Imediat după trimiterea chestionarului veți obține rezultatul pentru ferma dumneavoastră. Fermei i se poate acorda statutul „Aur”, „Argint”, „Bronz” sau „Fără medalie”. Informații despre scara de rating pot fi găsite aici.

Protecția datelor

Vă asigurăm că toate datele furnizate de cultivatorii de sfeclă, atât prin chestionarul FSA, cât și datele primite în cadrul unui eventual audit în cadrul fermei, sunt folosite exclusiv pentru evaluarea nivelului de sustenabilitate. Datele și informațiile furnizate nu vor fi dezvăluite nici unei organizații guvernamentale, precum și nici unui terț, cu excepția organismului de certificare. Datele vor fi înregistrate exclusiv în sistemul informatic AGRANA.