Fabrica de zahar Roman - SCURT ISTORIC

1899
Fabrica de zahăr Roman a fost construită de consorțiul belgian Société Générale de Sucreries et Raffineries en Roumanie.

1923
Devine partea a consorțiului belgian Danubiana, alături de fabricile Giurgiu, Sascut și Ruse (Bulgaria).

1927
Capacitatea de prelucrare a fost extinsă la 2200 tone de sfeclă/24 de ore.

1930-1945
Devine parte dintr-un consorțiu italian. In 1945 revine vechilor proprietari, care o dețin până în 1948.

1948
Naționalizarea fabricii. Denumirea sa se schimbă în IIS „Ilie Pintilie” - fabrica de zahăr Roman. În 1965 a devenit Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman, titulatură păstrată până în 1990.

1975
Punerea în funcțiune a unei noi facilități de procesare cu o capacitate de 4000 de tone de sfeclă/24 de ore în vecinătatea celei vechi. 
Cele două facilități ("Fabrica 2000", "Fabrica 4000) au funcționat concomitent până la începutul anilor '80.

1991
Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman devine Danubiana Roman SA.

1998
Danubiana Roman SA este achiziționată de concernul austriac AGRANA Zucker AG, împreună cu Zahărul SA Buzau, Beta Tandarei SA.

2005
Înființarea AGRANA ROMANIA SA prin fuziunea fabricilor de zahăr Danubiana Roman SA, Zaharul SA Buzau, Beta Tandarei SA.

2018
AGRANA ROMANIA SA devine AGRANA ROMANIA SRL

Pentru mai multe detalii despre Grupul AGRANA și fabricile sale, puteți accesa site-ul zaharmargaritar.ro.
(Atenție! Aici găsiți inclusiv informații despre zahăr și rețete de dulciuri!)