Fabrica de zahăr Roman - SCURT ISTORIC

1899: Fabrica de zahăr Roman a fost construită de consorțiul belgian Société Générale de Sucreries et Raffineries en Roumanie.

1923: Devine partea a consorțiului belgian Danubiana, alături de fabricile Giurgiu, Sascut și Ruse (Bulgaria).

1927: Capacitatea de prelucrare a fost extinsă la 2200 tone de sfeclă/24 de ore.

1930-1945: Devine parte dintr-un consorțiu italian. In 1945 revine vechilor proprietari, care o dețin până în 1948.

1948: Naționalizarea fabricii. Denumirea sa se schimbă în IIS „Ilie Pintilie” - fabrica de zahăr Roman. În 1965 a devenit Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman, titulatură păstrată până în 1991.

1975: Punerea în funcțiune a unei noi facilități de procesare cu o capacitate de 4000 de tone de sfeclă/24 de ore în vecinătatea celei vechi. 
Cele două facilități ("Fabrica 2000", "Fabrica 4000) au funcționat concomitent până la începutul anilor '80.

1991: Întreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Roman devine Danubiana Roman SA.

1998: Danubiana Roman SA este achiziționată de concernul austriac AGRANA Zucker AG, împreună cu Zahărul SA Buzau, Beta Tandarei SA.

2005: Înființarea AGRANA ROMANIA SA prin fuziunea fabricilor de zahăr Danubiana Roman SA, Zaharul SA Buzau, Beta Tandarei SA.

2018: AGRANA ROMANIA SA devine AGRANA ROMANIA SRL

Pentru mai multe detalii despre Grupul AGRANA și fabricile sale, puteți accesa site-ul zaharmargaritar.ro.
(Atenție! Aici găsiți inclusiv informații despre zahăr și rețete de dulciuri!)