Cool Farm Tool este este instrument online disponibil gratuit pentru fermieri, util în alegerea și implementarea practicilor de management sustenabil pentru fermă, cu scopul de a reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător. Are la bază calculul amprentei pentru un indicator anume și oferă posibilitatea de a compara valorile obținute de-a lungul timpului sau chiar cele obținute de alți fermieri.

​Cool Farm Tool oferă opțiunea de a simula efectul unor anumite practici implementate și costurile care ar putea fi reduse prin adoptarea acestora.

Prin determinările generate, acest dispozitiv ne poate ajuta să evaluăm parametrii de eficientă și sustenabilitate esențiali pentru adoptarea unui sistem de agricultură sustenabilă, care să genereze eficientă productivă crescută, la preţuri corecte şi cu emisii de gaze cu efect de seră cât mai scăzute.